Północna Brama Angkor Thom (XII-XIII w.)

„Wielkie Miasto” Dżajawarmana VII (w znaczeniu Angkor Thom) obejmowało obszar około 9 kilometrów kwadratowych i można było do niego wejść przez pięć bram. Od północy, południa i zachodu tylko jedna brama zapewniała dostęp, natomiast strona wschodnia cieszyła się jedną bramą prowadzącą do pałacu królewskiego (tzw. Bramą Zwycięstwa) i drugą, zwaną obecnie Bramą Umarłych.

Architektura północnej bramy jest bardzo podobna, jeśli nie identyczna, z innymi bramami. Więcej informacji można znaleźć na stronie Południowa Brama Angkor Thom.